DAVRANIŞ YÖNETİMİ

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

SUNUŞ / DAVRANIŞ YÖNETİMİ

İnsan davranışlarının çoğu çevreden etkilenmekte ve çevre üzerinde etki yaratmaktadır.
Sahip olduğumuz olumlu ve olumsuz tüm davranışlar çevremizle ilişkilerimizde önemli belirleyicilerdir. Davranışların çoğu yaşamın ilk yıllarında oluşmakta, çeşitli nedenlerle kalıcı gelmektedir. Bununla birlikte, birçok davranış şekil değiştirebilmekte, zaman içinde sıklığı, süresi ve yoğunluğu artabilmekte ya da azalmaktadır. O halde bu değişimi sağlayan nedir? Yalnızca çevrede değişiklik yaparak davranışın yerleşik hale gelmiş şekli değiştirilebilir mi? Bir davranış tamamen ortadan kaldırılabilir mi? Davranışta değişiklik sağlayabilecek çevresel düzenlemeler yapmak mümkün müdür? Bu konuda araştırma sonuçları bize yol gösterebilir mi? Davranış değiştirme uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Görüldüğü üzere “davranış” söz konusu olduğunda insan zihninde çok sayıda soru işareti belirmektedir. Bu kitap da bu soruları temel düzeyde yanıtlamayı hedeflemektedir. Altı bölümden oluşan “Davranış Yönetimi” kitabının ilk bölümünü, “Davranış Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar” oluşturmakta davranışı açıklamaya yönelik farklı kuramsal yaklaşımları
ele alınmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ise, ”Çocuklarda Davranış Problemleri, Olası Nedenleri ve Konuyla İlgili Araştırmalar” başlığı altında, sık karşılaşılan davranış problemlerine
ve problemlerin olası nedenlerine araştırmalar temelinde yer verilmiştir. Kitabın üçüncü bölümünde birçok davranış değiştirme uygulamasının temelini oluşturan ve sınıf ortamında yürütülebilecek “Olumlu Davranış Geliştirme” uygulamalarına yer verilmiştir. Davranışın ölçülmesi, bir başka deyişle değerlendirilmesi ise dördüncü bölümde “Davranışın Tanımlanması
ve Değerlendirilmesi” başlığı altında ele alınmıştır. Davranış problemlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından en önemli basamağı kuşkusuz ki uygun müdahale yaklaşımlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle kitabın beşinci bölümünde
“Davranışsal Müdahale” konusuna yer verilmiş, çok sayıda örnek ile okuyucunun müdahaleye ilişkin kapsamlı bilgi edinmesi amaçlanmıştır. Kitabın son bölümünü ise “Davranış
Yönetimi Uygulamalarında Etik İlkeler” oluşturmakta ve yapılacak davranış değiştirme uygulamalarında dikkat edilmesi gereken ilkeler çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Çocuk Gelişimi alanında önemli bir gereksinimi karşılayacağını düşündüğümüz bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara özverili çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu kitabın okuyucu ile buluşmasını sağlayan Hedef Yayıncılık ailesine şükranlarımızı sunarız…

Doç. Dr. Gözde AKOĞLU
Doç. Dr. Fatma ELİBOL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah Beyaz, 144 sayfa
ISBN 978-605-9877-82-4

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Gözde AKOĞLU
Doç. Dr. Fatma ELİBOL
YAZARLAR
Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI
Doç. Dr. Seray OLÇAY GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Selda ARAS
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHAP KUDRET
Arş. Gör. Muharrem KOÇ,
Arş. Gör. Zülfiye Güzin TOPCU
Rabia UĞUR ULUSOY