ÇOCUK VE OYUN

ÇOCUK VE OYUN

SUNUŞ/ÇOCUK VE OYUN

Oyun, gönüllülük temelinde yapılan, içten motive olunan, aktif olarak oynanan, çoğunlukla
gerçeğe uygun olmayan bazı unsurları içeren, zevk alınan bir etkinlik olarak tanımlanır.
Gelişim dönemlerinin her birinde bireyler keyif almak, rahatlamak, fazla enerjiyi harcamak, isteklerini yerine getirmek amacı ile farklı türlerde oyun oynarlar. Çocukluk döneminde
ise, oyun yaşamın merkezindedir, öğrenmenin kolaylaştırıcısıdır. Oyun, çocuğun yaşamı anlama ve anlamlandırması açısından bir araç olarak kullanılır. Çocuklukta doğal olarak oynanan oyun, çocuğu tanıma ve anlama üzerinde sihirli bir güce sahiptir. Oyunun gücünü anlamak için, çocukları oyun oynarken izlemek gereklidir. Çocuğun yemek, uyku, bakım, sevgi gibi temel hak ve gereksinimleri arasında oyun da yer alır. Tüm çocukların oyun hakkı gözetilmelidir. Yetişkinler, çocukların oyun oynarken birçok bilgi ve beceri öğrendiklerini,
bütünsel gelişimlerinin desteklendiğini ve çocukların kendi kontrolleri altında olan oyunları oynamalarının değerini bilmelidirler. Çocuk istek ve gereksinimleri doğrultusunda
kendi seçimini yaptığı oyunları oynadığı sürece, oyundan keyif alır, eğlenir, öğrenir; oyun gerçek anlamına ulaşır. Çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak, oyun oynaması
desteklenmeli, oyun ortamı ve materyalleri sağlanmalı, istediğinde oyununa katılmalı, güvenlik problemi oluşmadan önlem alınmalıdır. Çocuklar yalnızca oyun oynamazlar, aynı zamanda toplumun sağlıklı, mutlu bireyleri olma yönünde gelişir ve öğrenirler.

Oyun kitabı; Oyunun gücü, Oyunun gelişimi ve türleri, Oyun alanı materyal ve oyuncaklar,
Oyun materyalleri, Okul öncesi eğitim ortamlarında oyun, Erken çocuklukta gelişimi desteklemek, Erken çocuklukta gelişimi destekleyen oyunlar, Özel gereksinimli çocuklara oyun planlama ve uygulama, Çocukları oyunları sırasında gözlemlemek, Oyun ile ilgili diğer konular ve uygulamalar olmak üzere on bölümden oluşturulmuştur.

Bu bilgiler ışığında hazırlanan kitabın, çocuk gelişimcilere, eğitimcilere ve öğretmen adaylarına oyun konusunda gerekli bilgileri sağlayacağı ve meslek yaşantılarında destek olacağına inanıyorum.

Bu çalışmaya gösterdikleri ilgi ve katkıları için değerli meslektaşlarımız ile Hedef Yayıncılığın
tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Sevgiyle ve Oyunla kalın,

Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 296 sayfa
ISBN 978-605-9877-75-6

EDİTÖR
Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
YAZARLAR
Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Prof. Dr. Belma TUĞRUL
Prof. Dr. Neriman ARAL
Doç. Dr. Ender DURUALP
Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Sonnur IŞITAN
Dr. Öğr. Üyesi Hale KOÇER
Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Leyla ULUS
Dr. Öğr. Üyesi Özge METİN ASLAN
Dr. Öğr. Gör. Elif YALÇINTAŞ SEZGİN
Arş. Gör. Ayçin KÖYCEKAŞ
Arş. Gör. Hurşide Kübra ÖZKAN
Arş. Gör. Merve AKSOY