ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUK HAKLARI

SUNUŞ/ÇOCUK HAKLARI

Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren uzun süre korunması, desteklenmesi ve rehberlik edilmesi gereken bir varlıktır. Özellikle erken çocukluk dönemi; bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve motor gelişim alanlarıyla ilgili edinilecek tüm becerilerin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem,
çocuğun gelecek yılları için bir rehber niteliğindedir. Bu nedenle, çocuğun tüm gelişim alanlarının ve haklarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Türkiye’de son dönemlerde artık erken çocukluk döneminin önemi kabul edilmiş bir gerçektir. Ancak mevcut
sistemde çocukların şiddet, ihmal, istismar ve sömürü gibi olumsuz durumlara maruz kalmaları bugün hala çocukların tam olarak haklarının korunamadığının bir göstergesidir.

Bu anlamda çocuk hakları sözleşmesi, üzerinde uluslararası planda mutabakata varılmış, üzerinde pazarlık yapılması mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir. Belge, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Çocuklarla ilgili bütün konularda,
çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir. Devletler, çocukların haklarına eksiksiz biçimde saygı gösterilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdürler. Çocuğun yüksek yararını gözeten bu önlemler farklı uzmanlık alanlarında çalışan meslek elemanları tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun yaşadığı ihmal, istismar vb. yaşadığı olumsuz olaylar sonucunda ilk andan itibaren hakimler, savcılar, avukatlar, çocuk gelişimciler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, doktorlar ve bu alandaki diğer uzmanların mutlaka sürece destek vermeleri ve ailelere doğru ve güvenilir bir müdahale sunmaları son derece önemlidir. Bu müdahalenin alan uzmanları tarafından doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları ve etkili bir takım üyesi olmaları gerekmektedir.
Buradan yola çıkarak bu kitabın tüm meslek alanları tarafından rahatlıkla kullanılabilecek rehber kitap niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Kitap 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla; genel kavramlarıyla çocuk hukuku, çocuk haklarının korunmasına yönelik kanunlar, çocuk hakları sözleşmesi, korunmaya muhtaç çocuklar, çalışan çocuklar, mülteci çocuklar, ebeveyni cezaevinde olan çocuklar, ihmal ve istismar mağduru çocuklar, devletin ve diğer kurumların çocukların haklarının korunmasına yönelik görev ve sorumlulukları ve çocuk haklarının günümüzdeki durumu şeklindedir. Kitapta yer alan bu bölümler, özellikle çocukla çalışan kişilerin çocuk hukuku ile ilgili kavramları, yasal düzenlemeleri ve kanunları kolaylıkla kavrayabilmeleri için yalın bir anlatım tarzıyla, örnek olaylar verilerek alan uzmanları
tarafından ele alınmıştır. Çocuk haklarının vurgulandığı bir derste öğrencilerimin yazdıkları “Çocukluğum” adlı şiirin bu kitabı özetlediğini düşünüyorum.

Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 264 sayfa
ISBN 978-605-9877-80-0

EDİTÖR
Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN
YAZARLAR
Prof. Dr. Gülen BARAN
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Didem YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül KURNAZ
Dr. Öğr. Üyesi Fulya GİRAY SÖZEN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Öğr. Gör. Gözdenur IŞIKÇI
Öğr. Gör. Mustafa ADIBATMAZ
Öğr. Gör. Selmin Cansu DEMİR
Arş. Gör. Aybüke YURTERİ TİRYAKİ
Arş. Gör. Bil. Uzm. Pelin ÜLKER ATAV
Arş. Gör. Yunus KARA
Derya ŞAHİN
Ebru YAVUZ YAYLA