ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ

Sağlık karmaşık bir yapıdır. Hastalığın varlığı, sağlığın temel göstergesi olmuştur. Hızlı nüfus artışı beraberinde sağlık, eğitim, çevre ve kalkınma sorunlarını da getirmektedir.Çocuklarımızın sağlıklı yetişkin bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyümelerine bağlıdır. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Anne karnından başlayarak yaşamın her döneminde yapılacak bakım ise yaşam kalitesinin artması için oldukça önemlidir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesiminde bulunan bireyler için önemli olmakla birlikte sorunlar en fazla gebe ve emzikli kadınlar, 0-6 yaş çocuklar, okul çağı çocuklar, doğuştan ve / veya metabolizma hastalıkları vb. özel durumu olan çocuklar ile yaşlılar üzerinde etkili olmaktadır. Dünya üzerinde gelişmişliğin en iyi göstergesi ülkelerin çocuklarının sağlık durumu ve bebek ölüm hızlarıdır. Ülkemizde de bebek ölüm hızında görülen azalma sevindiricidir. Yetersiz ve dengesiz sağlık, bakım ve beslenmeyle karşı karşıya olan nüfusun büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Ülkeler, sürekli büyüme ve gelişme içinde olan çocuklarına onların her türlü gereksinmelerine cevap verebilecek biçimde imkânlar sağlayarak geleceklerine güvenle bakabilirler.
Annenin gebelik, emziklilik dönemlerindeki sağlığı ve beslenmesi ile yeni doğan, 1-5 yaş arası çocukları kapsayan erken çocukluk dönemi, okul çağı ve adolesan dönemleri yaşam döngüsünde sağlık ve beslenme açısından en önemli ve riskli dönemler olarak değerlendirilmektedir. Özellikle okulöncesi dönemde sağlanacak bakım ve kazandırılacak beslenme alışkanlıkları sağlığın temelinin atıldığı en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuğun sağlığının sürdürülebilmesi kendisine sunulan bakıma ve beslenmesine bağlıdır.
Bu amaçla geleceğin anne ve babası olacaklara, gelecekte anne ve babalara çocuk sağlığı, bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim verecek öğrencilere yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 336 sayfa
ISBN 978-605-9877-96-1

Editör
Prof. Dr. Nevin Şanlıer
Yazarlar
Prof. Dr. Fatma Çelik, Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Prof. Dr. Nurhan Ünüsan
Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Prof. Dr. Ümit Deniz, Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner
Doç. Dr. Naime Altay, Doç. Dr. Saniye Bilici, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir
Doç. Dr. Yasemin Akdevelioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emine Yılmaz Bolat
Öğr. Gör. Dr. Emine Yassıbaş, Arş. Gör. Dr. Gülşah Şahin, Arş. Gör. Uzm. Handan Terzi
Arş. Gör. Merve Şeyda Karaçil Ermumcu, Arş. Gör. Uzm. Sabriye Arslan,
Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy, Arş. Gör. Şule Kocabaş, Uzm. Dyt. Ayşegül Uğural