AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

SUNUŞ / AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

Anne baba olmanın temel görevi; çocuğun büyüme ve gelişimi için gereksinimlerini karşılama ya da olumlu disiplin yöntemlerini kullanma değil, aile içinde ve dışında çocuğa kapasitesini geliştirmesine yardımcı olan koşulları da sağlama olmalıdır. Anne ve baba bu sorumlulukları yerine getirirken çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilmek için, aile yapısının korunması, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğün güçlendirilmesi ile çocuklarının eğitimine destek olmalarına yönelik etkin eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar. Çocuğun ailesini kapsamayan eğitim programı ile istenen hedeflere ulaşmak güçtür.

Aile eğitimi, aile yaşam dinamiklerinin sağlıklı işlemesini sağlamak üzere, aile bireylerine
bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan sistemli ve planlı eğitim çalışmalarıdır. Ekolojik kuram, yaşam boyu gelişimi anlamada çevresel
sistemler arasındaki ilişkilere dikkat çeker, çocukların gelişimini etkileyen günlük yaşamlarını
geçirdikleri ev, okul ve mahalleyi içine alan, birbiri ile ilişkili aile içi ve dışı daha geniş bir sosyal çevreyi kapsar. Çocuğun her alanda sağlıklı gelişim ve eğitimini sürdürmesi, sosyal çevreler arasında ilişkinin etkin olması için ev ve eğitim kurumu arasında devamlılık,
uygunluk sağlanması gereklidir. Anne babalar çocukları ile nasıl iletişim kurulacağını, ne tür oyun oynamayı sevdiklerini ya da üzgün olduklarında nasıl tepki verdiklerini diğer yetişkinlerden daha fazla bilirler, çocuklarını en fazla tanıyan anne babalardır. Bu özellikleri ile aileler, eğitimciler için zengin bilgi kaynağıdırlar. Eğitimciler aileleri eğitime ortak olarak gördüklerinde çocuk, anne baba, eğitimci açısından daha fazla yarar elde edileceği ortadadır. Bunu başarmak için eğitimcinin aile ile olumlu iletişim kurma becerilerine sahip olması, anne babaya çocuğun eğitime katılımının yararları ve sonuçları hakkında farkındalık
kazandırması dolayısı ile desteğini alması gerekir. Bu doğrultuda eğitimcinin rolü her ailenin yaşam koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun aile eğitim ve katılım çalışmaları planlama, hazırlama, uygulama, değerlendirme yapmak olmalıdır.

Bu kitapta, aile eğitimi, aile eğitim programları, aile eğitiminde kullanılan yöntem teknik
ve materyaller, güçlü ortaklık, aile katılımı, aile katılımını etkileyen faktörler, aile katılım çalışmaları, baba katılımı, farklı gelişen çocukların ailelerinin eğitimi konularına yer verilmiştir.
Bu bilgiler ışığında kitap, çocuk gelişimcilere, okul öncesi eğitimi öğretmen adayları ve eğitimcilere aile eğitimi ve katılımı konusunda gerekli bilgileri sağlamak ve destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışma sürecinde her zaman işbirliği içerisinde olan değerli yazarlara, tüm emeği geçenlere
sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.

Ailenizle birlikte ve sevgiyle kalın,

Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 240 sayfa, 

ISBN 978-605-9877-83-1

EDİTÖR
Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
YAZARLAR
Prof. Dr. Arzu İPEK YÜKSELEN
Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY
Prof. Dr. Neriman ARAL
Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Öğr. Gör. Gülberk Benan ÖZAN
Öğr. Gör. Mücahit YUVACI
Arş. Gör. Ayçin KÖYCEKAŞ
Arş. Gör. Hurşide Kübra ÖZKAN
Arş. Gör. Merve AKSOY
Arş. Gör. Pelin ÜLKER ATAV