Özgün Örneklerle Erken Çocukluk Eğitiminde Materyal Tasarımı ve Yapımı

Özgün Örneklerle Erken Çocukluk Eğitiminde Materyal Tasarımı ve Yapımı

AYŞE ATALAY

Erken çocukluk, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Çocuğun bu dönem içindeki yaratıcılık ve benlik kavramı ile ilgili geçirdiği deneyim ve yaşantıları gelecekteki yaşantısını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu dönemdeki çocuklar etrafındaki herşeye ilgi duyar ve merak ederler. Önemli olan çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak farklı uyaran ve ortamlar sunabilmektir. Çünkü çocuklar merak ettikçe soru soracak araştırmaya yöneleceklerdir. Çocukların bu ihtiyaçlarını karşılayan, seven, sevgisini gösteren ve farklı ortamlar yaratan öğretmen ve ebeveynlere büyük görevler düşmektedir.  Bu ortamlarla karşılaşan ve yetişen çocuklar hem kendilerini değerli hissederek olumlu benlik kavramı gelişmesini destekleyecek,  hem de keşif yapmaya, yaratmaya devam edecektir.

Buradan hareketle alana katkı sağlaması, alanda çalışan öğretmenlere kaynak oluşturması amacı ile “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Benlik Kavramı Yaratıcı Rahatlama Eğitim Programı (YAREP)” kitabı oluşturulmuştur. Bu kitap dört bölümden oluşmuştur.

Bölüm 1’de çocuklarda yaratıcılık kavramı ele alınarak irdelenmiştir. Bu doğrultuda bölümde yaratıcılığın tanımı ve önemi, yaratıcılığa ait zihinsel süreçler, yaratıcı düşünme kuramları, yaratıcılığı etkileyen etmenler, yaratıcılığın aşamaları, yaratıcı düşünme, yaratıcılık ve hareket, yaratıcılık ve zeka, yaratıcı kişilik özellikleri, çocukta yaratıcılığın gelişimi, çocuklarda yaratıcılığın desteklenmesi ve değerlendirilmesi konuları ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.   Bölüm 2’de benlik kavramına vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda bölümde benlik kavramının tanımı ve önemi, benlik kavramının özellikleri, benlik kuramları,  benlik kavramını etkileyen etmenler, benlik kavramının aşamaları, benlik kavramının gelişimi, benlik kavramının desteklenmesi ve değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Bölüm 3’te yaratıcılık ve  benlik kavramı birlikte ele alınarak irdelenmiştir.  Bölüm 4’te ise Yaratıcı Rahatlama Eğitim Programı (YAREP) ve bütünleştirilmiş etkinliklerine yer verilmiştir.

Yaratıcılık ve benlik kavramını destekleyen bu etkinlikler sadece okul öncesi eğitimde değil, aynı zamanda ilkokul çocuklarının ilgi ve istekleri doğrultusunda geliştirilerek uygulanabilir.

 Bu kitabın tüm ebeveynler ile eğitimcilere ve en değerli varlıklarımız olan tüm çocuklara yararlı olması dileğimizle…

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 470 sayfa, Paftaları İçeren CD
ISBN: 978-605-9877-45-9

AYŞE ATALAY