VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ - 1

VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ - 1

Sağlık karmaşık bir yapıdır. Sağlığın temel belirleyicileri sosyoekonomik, kültürel ve çevresel etmenler, yaşam ve çalışma koşulları, sosyal etmenler, yaşam biçimi (beslenme, fiziksel aktivite, alkol, sigara), yaş, genetik ve cinsiyettir. Son yıllarda tüm Dünya’da artan bulaşıcı olmayan hastalıklar özellikle obezite/malnütrisyon ya da beslenme eksiklikleri göz önüne alındığında ve beslenme problemlerinin pek çok kronik hastalığın temel neden olarak görüldüğü düşünüldüğünde, sağlığın geliştirilmesi uygulamalarının önemli bir basamağını beslenme oluşturmaktadır. Sağlığın korunması söz konusu olduğunda ise yaşam boyu devam ettirilecek yeterli ve dengeli beslenme kavramı kritik öneme sahiptir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı olarak günümüzde obezite ve etken olduğu kronik hastalıklar hızla yayılmaktadır. Bu kitapta beslenme durumunun değerlendirilmesi, şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulemia nervoza, diabetes mellitus, reakaktif hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem, tiroid hastalıkları ile kanser, karaciğer, safra kesesi, böbrek, solunum, kemik-eklem ve nörolojik hastalıklar, alerjiler, enteral-parenteral beslenme, yanıklar-yaralar, bariatrik cerrahilerde tıbbi beslenme tedavisi, besin ögesi-ilaç etkileşimleri, test diyetlerine ilişkin teorik bilgiler verilmiş ve vakalarla tıbbi beslenme tedavisi anlatılmıştır. Zira bu hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kişiye özel olarak planlanmış tıbbi beslenme tedavisi en önemli basamaklar arasındadır.
Bu kitabın, bu konulardaki son güncel bilgileri içeren bir kaynak olması gerektiği düşüncesiyle, kitap bölümlerinin çoğunlukla, klinik deneyimleri de olan ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen aktif akademisyenler ve klinisyenler tarafından hazırlanmıştır. Kitap yetişkin sağlığı ve hastalıklarda beslenmesi konusunda eğitim alan geleceğin diyetisyenlerine ve öğrencilere yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kitap Editörü
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 616 sayfa
ISBN 978-625-7965-00-2

Editör
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER


Yazarlar
Prof. Dr. Fatma NİŞANCI KILINÇ

Prof. Dr. Gül KIZILTAN

Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Doç. Dr. Fatma Esra GÜNEŞ 

Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

Doç. Dr. Perim TÜRKER

Dr. Öğr. Üyesi Biriz ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Esra KÖSELER BEYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ

Öğr. Gör. Dr. İnci TÜRKOĞLU

Öğr Gör. Esra TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ

Dr. Dyt. Hilal HIZLI GÜLDEMİR

Dr. Dyt. Rukiye BOZBULUT

Arş. Gör. Emine Merve EKİCİ

Arş. Gör. Gamze ÇALIK

Arş. Gör. Hande Gül ULUSOY

Arş. Gör. Sevde KAHRAMAN

Arş. Gör. Sevinç EŞER DURMAZ

Uzm. Dyt. Kadriye TOPRAK

Dyt. Nihal TUNÇER