VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: ÇOCUK HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ - 3

VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: ÇOCUK HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ - 3

Sağlık karmaşık bir yapıdır. Sağlığın temel belirleyicileri sosyoekonomik, kültürel ve çevresel etmenler, yaşam ve çalışma koşulları, sosyal etmenler, yaşam biçimi (beslenme, fiziksel aktivite, alkol, sigara), yaş, genetik ve cinsiyettir. Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden büyümesi ve gelişebilmesi ancak bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve üretken bireylerin varlığına bağlıdır. Bu nedenle ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan çocukların sağlıklı, üretken ve verimli olmalarında yeterli ve dengeli beslenmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü “sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk; sağlıklı çocukluk ise sağlıklı yetişkinlik demektir”. Toplumun çekirdeğini oluşturan ve sürekli bir büyüme-gelişme süreci içinde olan çocuklar, beslenme yetersizliğinden en çok etkilenen gruplardan biridir ve çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları; kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve obezite gibi yetişkin çağı kronik hastalıkları için temel risk faktörü oluşturmaktadır.
Son yıllarda tüm Dünya’da artan bulaşıcı olmayan hastalıklar özellikle obezite/malnütrisyon ya da beslenme eksiklikleri göz önüne alındığında ve beslenme problemlerinin pek çok kronik hastalığın temel neden olarak görüldüğü düşünüldüğünde, sağlığın geliştirilmesi uygulamalarının önemli bir basamağını beslenme oluşturmaktadır. Sağlığın korunması söz konusu olduğunda ise yaşam boyu devam ettirilecek yeterli ve dengeli beslenme kavramı kritik öneme sahiptir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesiminde bulunan bireyler için önemli olmakla birlikte sorunlar en fazla gebe ve emzikli kadınlar, 0-6 yaş çocuklar, okul çağı çocuklar, doğuştan ve / veya metabolizma hastalıkları ile bulaşıcı olmayan hastalıklar vb. özel durumu olan çocuklar üzerinde etkili olmaktadır.
Bu nedenle kitapta kitap gebe-emzikli kadın, 0-1 yaş bebek ve sağlıklı çocuk beslenmesi, malnütrisyon, obezite, gastroenteritler, emilim bozuklukları, doğuştan metabolizma hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, enfeksiyon hastalıkları, besin alerjileri, yanık-yara, anemi, otizm, nörolojik hastalıklar, yoğun bakım hastaları, diyabet, böbrek hastalıkları ile karaciğer, kalp hastalıkları vb durumlarında tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri ile bol vaka örnekleri sunulmuş, beslenme ve diyetetik alanında eğitim alan geleceğin diyetisyenlerine ve öğrencilere meslek yaşantıları süresince yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle klinik deneyimleri de olan ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen aktif akademisyenler ve klinisyenler tarafından hazırlanmıştır.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kitap Editörü

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 456 sayfa
ISBN 978-625-7965-06-4

Editör
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Yazarlar


Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CAFEROĞLU

Dr. Dyt. Rukiye BOZBULUT

Arş. Gör. Dr. Gülşah ŞAHİN

Arş. Gör. Uzm. Gizem ÖZATA UYAR

Arş. Gör. Uzm. Hande ÇEKİCİ

Arş. Gör. Hande Gül ULUSOY

Arş. Gör. Şule KOCABAŞ

Uzm. Dyt. Emine AKTAŞ

Uzm. Dyt. Nur Arzu BAYRAKTAR

Uzm. Dyt. Yasemin ATİK ALTINOK