TÜRK MUTFAĞI

TÜRK MUTFAĞI

Toplumlara özgü kültürel özellikler uzun bir zaman sürecinin getirdiği birikimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bireyler toplumlara ait kültürel etmenlerden etkilendiği için değişimde oluşum gibi uzun süreli olmaktadır. Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, küreselleşen dünyanın etkileri toplumların yaşam biçimlerini etkilemektedir. Bu etkiler, toplumlarda besinlerin alınmasından, hazırlanıp pişirilmesine, servise sunulmasından depolanmasına kadar yeme-içme kültürünün her aşamasını etkilemektedir. Değişen hayat şartlarına rağmen öğün düzeni ve besin tercihleri konusunda sağlıklı seçimlerin yapılması, sağlık durumunu iyileştirilmesi ve hastalıklara yakalanma riskini azaltılmasında anahtar rol oynamaktadır.
Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi, manevi değerlerin tümü ve yaşam tarzı olup; yaratıcılık, icat ve geleneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Ancak toplumdan topluma yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Beslenme kültürü toplumun yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Yaşam biçiminin değişmesi beslenme kültürünün de değişmesine neden olmaktadır. Zira mutfak bir uygarlık belirtisi olup, kültürün vazgeçilmez öğesidir.
Türk mutfağı, geçmişten günümüze kadar renkli bir tarihe ve değişik inanç sistemlerine tanık olmuştur. Bu sayede Fransız, İtalyan ve Çin mutfakları arasında zengin yemek çeşidiyle bir lezzet hazinesi durumuna gelmiştir. Ancak günümüzde kadınların çalışma yaşamına girmesi, zamanla yarış, endüstrileşme ve kentleşme, batı kültürüne açılma, doğal gıdalardan işlenmiş besinlere yönelme, mutfakta kullanılan araç ve gereçlerde meydana gelen değişme, ayaküstü beslenme gibi sebepler Türk mutfak kültürünün değişmesine, birçok yemek çeşitlerinin unutulmasına neden olmaktadır. Yaşanılan günler, koşullar ve büyük değişimler nedeniyle kültürümüzün kalıcı olma şansı her gün biraz daha azalmaktadır. Ayrıca Türk mutfağında pişirilen yemeklerin çoğu oldukça zaman alıcı, zahmetli ve ustalık isteyen yemekler olduklarından bunları pişirmek bir sanat dalıdır. Türk yemeklerinin aslına sadık kalınarak hazırlanması, sunumunun yapılması, toplumun her kesiminde bulunan insanlara tanıtılması ve unutulmasının önlenmesi; kültürel ve geleneksel değerlerin korunmasında son derece etkilidir.
Dünyanın ilk üç mutfağı arasında yer alan Türk mutfağının başka kültürlere de tanıtımı ve yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Ulusal ve uluslararası alanda Türk Mutfak kültürünü tanıtan kitaplar, broşürler, dergiler ve bilimsel çalışmalar hazırlanması ve yaygınlaştırılmasında fayda vardır. Bu nedenlerle özenle hazırlanan kitap sadece öğrenciler için değil Türk ve Dünya Mutfaklarına ilgi duyan, alana gönül ve emek veren herkese katkı sağlayacak nitelikte bir çalışma olmasını dilemekteyiz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kitap Editörleri
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 512 sayfa
ISBN 978-625-7965-02-6

Editör
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU


Yazarlar
Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK,

Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU

Prof. Dr. Nurten ÇEKAL,

Doç. Dr. Aslı UÇAR,

Doç. Dr. Aybuke CEYHUN SEZGİN

Doç. Dr. Emel Memiş KOCAMAN,

Doç. Dr. Menekşe CÖMERT,

Doç. Dr. Ümit SORMAZ

Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU,

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal SEZGİN,

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ALGAN ÖZKÖK

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKMAN,

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin IŞIK,

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SERT

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZDEMİR YAMAN