RUH SAĞLIĞI

RUH SAĞLIĞI

 

Prof. Dr. Abide Güngör Aytar

 

“Sen kimsin? diye sordu tırtıl. Alice, biraz utanarak “ben-ben şimdi pek de bilmiyorum- en azından bu sabah kalktığımda kim olduğumu biliyordum, ama galiba o zamandan beri birkaç defa değiştim.” diye yanıtladı Alice. İngiliz yazar Lewis Carroll’un “Alice Harikalar Ülkesinde” adlı eserinde, Alice’nin tırtılla yaptığı bu konuşma, aynı zamanda insanın yaşam sürecindeki değişimleri de anlatır. Bebeklik-çocukluğa, çocukluk-ergenliğe, ergenlik-ilk gençlik ve yetişkinliğe evrilirken, insan çeşitli gelişim ve değişimleri yaşar. Bu değişime uyum sağlama ruh sağlığı ile yakından ilişkilidir. Bireyin yeteneklerini kullanabilmesi, olağan zorlanmalı durumlarla baş edebilmesi, üretken ve verimli olabilmesi olarak tanımlanan ruh sağlığı bütün yaşam alanını kapsarken kişinin bir tüm olarak işleyişiyle gerçekleşir.

Çocukluk, ruh sağlığına yön veren temel bir gelişim dönemi ve kişinin kendisini, başkalarını anlaması, tanıması ile birlikte doyum sağlayıcı ilişkiler kurabilmesinde önemli yer tutan bir yaşam sürecidir. Bu süreç,sağlıklı bir psikolojik gelişim için de güvenli bir temel oluşturur.

İnsan yaşamında ruh sağlığı sorunlarının araştırılması ve çözümüne ilişkin konuların yer aldığı bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Bunlar: “Ruh Sağlığı”, “Çocuk Ruh Sağlığında Aile ve Çevre Etkileşimi” , “Bağlanma ve Bozuklukları”, “Çocuklarda Görülen Uyum, Davranış Sorunları” “Çocuklarda Görülen Ruhsal Sorunlar” “Özel Durumlarda Çocuk Ruh Sağlığı” ve “Çocuk İstismar ve İhmali”’dir.

Bu konular incelenirken üzerinde genellikle birleşilen ortak veri ve görüşlere yer verilmesine, değerli yazarlarımızca özen gösterilmiştir. Kitabın oluşturulmasında bu bilgi ve katkılarını esirgemeyen tüm yazarlara özellikle teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sayın yayıncımıza ve yayınevi ile basımevi çalışanlarına girişim ve emekleri için ayrıca teşekkür ederken kitabın öğrenci ve okuyucularımıza yararlı olmasını dileriz.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 208 sayfa
ISBN: 978-605-9877-30-5

Editör : Prof. Dr. Abide Güngör Aytar


Yazarlar : Prof. Dr. Abide Güngör Aytar
Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
Doç. Dr. Gülümser Gültekin Akduman
Doç. Dr. Seval Erden
Doç. Dr. Şükran Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Meral Beşken Ergişi