PARAMEDİKLER İÇİN FİZİKSEL UYGUNLUK, BESLENME, SPOR VE EGZERSİZ

PARAMEDİKLER İÇİN FİZİKSEL UYGUNLUK, BESLENME, SPOR VE EGZERSİZ

“Paramedikler için Fiziksel Uygunluk, Beslenme, Spor ve Egzersiz” adlı bu kitapta önemli ve güncel konular yer almaktadır. Farklı konu başlıkları ile rehberlik eden bu kitap alanında uzman kişiler tarafından yazılmıştır.
Bu eserin birinci bölümünde Psikolog Yasemin Karaçay “Ruh ve Beden Sağlığı” adlı bölümünde sağlıklı bir yaşam için, kendimizden, kendi bedenimizden memnun olmak, kendimizi harika hissetmek, hayat boyu kalıcı fit ve sağlıklı bir beden ve zihne sahip olmanın önemine vurgu yapmıştır.
İkinci bölümde Diyetisyen Selin Sarıbudak “Beslenme ve Kilo Kontrolü” adlı bölümünde beslenmenin önemi, sağlıksız beslenmeye bağlı oluşan obezite, sağlıklı beslenme ilkeleri ve sağlıklı kilo kontrolünün sağlanmasına yönelik konuları ele almıştır.
Üçüncü bölümde Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Taş “Zararlı Alışkanlıklar ve Korunma Yolları” adlı bölümde zararlı alışkanlıklara ve bağımlılıklarla ilgili risk faktörleri, önleme ve korunma yöntemleri ile gençlerde sık görülebilen başlıca bağımlılıkları irdelemiştir.
Dördüncü bölümde Prof. Dr. Uğur Gönlüğür “Uyku Düzeni” adlı bölümde uyku evreleri, uykunun fizyolojik etkileri, uyku düzenini etkileyen faktörler gibi konuları ele almıştır.
Beşinci bölümde Doç. Dr. Özhan Bavlı “Spor Sakatlıklarından Korunma Prensipleri” adlı bölümde sakatlık türleri, sakatlık sebepleri ve korunma yollarını ele almıştır.
Altıncı bölümde yine Doç. Dr. Özhan Bavlı “Sporda Ergojenik Yardımcılar ve Doping” adlı bölümde sporcuların performans arttırmak için kullandıkları yapay yöntemler hakkında bilgi vermiştir.
Yedinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Barış Baydemir “Temel Biomotor Özellikler” adlı bölümde temel motorik özelliklerin yapısı ve çeşitlerini irdelemiştir.
Sekizinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Bülent Turna “Antrenman Yöntemleri” adlı bölümde antrenmanın tüm boyutlarını ele almıştır.
Dokuzuncu bölümde Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alp “Vücut Geliştirme ve Performans” adlı bölümde vücut geliştirme ve fitness sporunun fiziksel aktivite açısından önemi ve performans ile ilişkisini irdelemiştir.
Onuncu bölümde Dr. Öğr. Üyesi Barış Baydemir “Performans Ölçüm Yöntemleri” adlı bölümde performans ölçüm yöntemleri ve çeşitlerini ele almıştır.
Onbirinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alp “Yüzme Teknikleri” adlı bölümde dünya ve Türkiye’de yüzme ve stiller hakkında konuları irdelemiştir.
Onikinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Kenan IŞILDAK “Suda Can Kurtarma Teknikleri” adlı bölümde boğulma vakaları, boğulma esnasında kurtarma teknikleri gibi konuları ele almıştır.
Bu esere katkısı olan yazarlarımıza, Salih Özen ve Aslı Tok Özen’e, Hedef CS yayınevine ve aileme bu esere verdikleri samimi desteklerinden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.


Kitap Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Barış BAYDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 159 sayfa
ISBN 978-625-7965-17-0

Ana Editörler
Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN
Dr. Aslı TOK ÖZEN


Kitap Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Barış BAYDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL


Yazarlar
Prof. Dr. Uğur GÖNLÜGÜR
Doç. Dr. Özhan BAVLI
Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURNA
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kenan IŞILDAK
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ALP
Dyt. Selin SARIBUDAK
Yasemin KARAÇAY