OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ

 

Doç. Dr. İlkay Ulutaş

 

Okul öncesinde matematik eğitimi çocukların somut yaşantılar ile matematik temellerini edindiği, kavramları etkili olarak kullanmayı öğrendiği, matematiği yaşam ile ilişkilendirdiği bir süreçtir.

ÖÇocuğun ilk matematiksel deneyimlerinin uyarıcı bir eğitim ortamında, destekleyici öğretmen yaklaşımları ile planlanması ve matematiğin oyun ile tüm programla bütünleştirilmesi gereklidir. Ayrıca çocukların matematiği sevmesi için sürecin keyifli ve eğlenceli olması da önemli olmaktadır. Matematik etkinliklerine günlük programda ayrıca yer verilebilir veya çocuklar oyun oynarken, öykü veya müzik dinlerken, deney yaparken, boya yaparken matematik kavramları edinebilir ve matematik becerilerini de geliştirebilirler.

Okul Öncesinde Matematik Eğitimi bölümü; “Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi”, “Matematik Öğrenme Süreçleri”, “Eşleştirme, Gruplama/Sınıflama, Karşılaştırma, Sıralama Ve Örüntü”, “Ölçme ve Grafikler”, “Sayma-Sayılar Ve İşlemler”, “Okul Öncesi Dönemde Uzamsal Düşünme Ve Geometri”, “Okul Öncesinde Matematiğin Diğer Öğrenme Alanlarıyla Bütünleştirilmesi” ve “Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi” başlıklarını içermektedir. Matematik eğitimi ile ilgili hem teorik bilgilere hem de uygulama örneklerine yer vermesi bakımından bu bölüm okul öncesi eğitimcilerinin, öğrencilerinin ve alanla ilgilenen tüm bireylerin okul öncesinde matematik eğitimi planlama, uygulama ve değerlendirmelerinde temel rehber olacak, böylelikle çocukların matematikten çekinen bireyler değil matematik sever bireyler olmalarını sağlayacaktır.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 208 sayfa
ISBN: 978-605-9877-08-4

Editör : Doç. Dr. İlkay Ulutaş


Yazarlar : Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
Doç. Dr. Durmuş Aslan
Doç. Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu
Doç. Dr. Maide Orçan
Doç. Dr. Serap Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yurt
Dr. Ayşegül Ergül
Dr. Esin Dibek
Arş. Gör. Hilal Genç
Arş. Gör. Feyza Aydın
Blm. Uzm. Hatice Dağlı