OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ

 

Doç. Dr. İlkay Ulutaş

 

Okul öncesinde görsel sanat eğitimi çocukların tüm duyularını etkin kullandığı, somut yaşantılar ile çevresindeki çizgi, renk, şekil, doku gibi tüm öğeleri fark ettiği, eğlendiği ve ürettiği bir süreçtir. Sanat aracılığıyla toplumda tek tip değil birbirinden farklı bireylerin yetiştirilmesi, çevre ve kültür duyarlılığının artırılması sağlanmış olur. Yaratıcılık odaklı bu süreci çocuğun yaşaması, etkin olarak katılması için eğitim ortamı, materyal, öğretmen yaklaşımlarının iyi planlanması ve görsel sanatın tüm eğitim programı ile bütünleştirilmesi gerekir. Görsel sanat etkinliklerinin iyi planlanması çocukların sanat sürecinin sıkıcı ve kaygı verici değil heyecan verici ve rahatlatıcı olduğunun farkına varmasını sağlar. Böylelikle çocuk boyalar, killer, kâğıtlar vb. materyallerle kendini ifade etme heyecanı bulur, sanata ve sanat eserine saygıyı öğrenir.

 

Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi bölümü; “Okul öncesinde görsel sanat eğitiminin önemi ve görsel sanat eğitimi programı özellikleri”, “Sanatsal Gelişim”, “Sanat Eğitiminin Diğer Alanlarla Bütünleştirilmesi”, “Sanat Eğitiminde İletişim”, “Mimari Tasarım Eğitimi” ve “Okul Öncesi Eğitimde Müzeler” başlıklarından oluşmaktadır. Görsel sanat eğitimi ile ilgili hem teorik bilgilere hem de uygulama örneklerine yer vermesi bakımından bu bölüm okul öncesi eğitimcilerinin, öğrencilerinin ve alanla ilgilenen tüm bireylerin okul öncesinde görsel sanat eğitimi planlama, uygulama ve değerlendirmelerinde temel rehber olacak, böylelikle çocukların erken yıllardan itibaren sanata ve sanatçıya yakın olmalarını sağlayacaktır.

 

“Sağı ve solu düşünün, aşağıyı ve yukarıyı. Gördüğünüz gibi denediğinizde
istediğiniz her şeyi düşünebiliyorsunuz.”

 

Dr. Seuss

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 136 sayfa
ISBN: 978-605-9877-24-4

Editör : Doç. Dr. İlkay Ulutaş


Yazarlar : Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu
Doç. Dr. Ali Akın Akyol
Doç. Dr. Dilek Acer
Doç. Dr. İlkay Ulutaş
Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan
Dr. Öğr. Üyesi Oya Abacı
Dr. Öğr. Üyesi Serap Demiriz
Öğr. Gör. Raziye Pekşen Akça
Arş. Gör. Gülşah Günşen