OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM VE LİDERLİK

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM VE LİDERLİK

 

Prof. Dr. Rengin Zembat

 

Yönetim, evrensel bir kavramdır ve en az iki kişinin bir amaç doğrultusunda oluşturduğu örgütte yönetimden söz edilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları da örgüt yapıları küçük olmakla birlikte birçok büyük yapıdaki örgütlerin özelliklerini taşır ve benzer yönetimsel özellikler gösterir. Okul öncesi eğitimde yönetim ve liderlik kavramlarının kullanımına baktığımızda ülkemizde yaygın bir kaynakçaya rastlanmamaktadır. Dünya literatürü incelendiğinde ise 2000’li yıllar sonrası bu konuyla ilgili birçok çalışmaya ulaşmak mümkündür.

Öğretmen, yönetici ve kurumda çalışan diğer personelin; yönetim fonksiyonlarından, iş tanımlarından, sorumluluklarından haberdar olması, kararlara katılması, liderlik özelliklerini geliştirmesi, çatışmaların çıkmadan önlenmesi, performansın adil bir şekilde değerlendirilmesi, olumlu örgüt ikliminin oluşturulması okullarının başarısını arttıracaktır.

Bu kitabın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan ya da çalışacak olan yönetici ve öğretmenlerin kurumsal özellikleri bilerek ve yönetim esaslarını kavrayarak çalışmalarında başarılı olma yollarını bulmalarında yol gösterici olmaktır. Bu bakımdan bu kitapda yönetim ve liderliğin temel konularına değinmekle birlikte, okul öncesi eğitim kurumlarındaki yönetimsel yapının çocukların gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verebilecek şekilde liderlik özellikleriyle birleştirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Altıncı bölümde verilen örnek olaylar ve sorgulamaların, okul öncesi eğitimcilerine ve yöneticilerine yaşanan olayların çözümünde yardımcı olacağı düşünülmüştür.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 136 sayfa
ISBN: 978-605-9877-20-6

Editör : Prof. Dr. Rengin Zembat


Yazarlar : Prof. Dr. Rengin Zembat
Doç. Dr. Sinan Koçyiğit
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akşin Yavuz
Dr. Öğr. Üyesi Türker Sezer
Dr. Asude Balaban Dağal
Dr. Banu Dikmen Ada
Arş. Gör. Hande Arslan Çiftçi