OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

 

Prof. Dr. Pınar Bayhan

 

Teknoloji günlük hayatımızın bir vazgeçilmezi olarak yerini almıştır. Kullandığımız cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar hayatımızı kolaylaştırmakta ve gün geçtikçe bu ürünler olmadan nasıl yaşamımızı sürdürdüğümüz konusunda şaşkınlığımız artmaktadır. 1985 yılında bilgisayar destekli eğitimin ilk kez okul öncesi çocuklarındaki etkileri konusunda çalışma yaparken öncelikle ne işe yaradığı konusunda açıklamalar yapmak zorunda kalmıştım. Şimdi ise teknolojinin her ürünü ile ilgili çocukların kullanımına ilişkin araştırmalar yapılmakta ve sonuçlar tartışılmaktadır. Bir yandan en az zararla çocukların en çok fayda sağlayacakları konusu sürekli gündeme getirilirken bir yandan da çocukların öğrenmelerinde bu ürünlerden nasıl yararlanacağı ve olumlu etkilerinin oluşması konusunda çeşitli yöntemler denenmektedir.

Teknolojinin erken çocukluk eğitimindeki etkisi artık kanıtlanmıştır. Öncelikle eğitimde olumlu etkisini oluşturmak için belli noktalar belirlenmiştir. Bunlardan biri eğitimcilerin teknolojik ürünleri eğitime nasıl entegre edeceğinden haberdar olmalarıdır. Bunun için de eğitimcilerin mutlaka bu duruma hakim olmaları ve bilgilenmeleri gerekmektedir. Eğitimci teknolojik ürünle neyi nasıl kullanacağını ve sonuçlarının ne olacağını bilmelidir. Diğer bir nokta da teknolojinin çocuğun eğitiminde yer alması teknolojik ürünlerle sağlanmaktadır. Eğitimci teknolojiyi nerede kullanacağını bilmesinin yanı sıra hangi ürünlerin kullanmasının eğitimin belirlenen yönünü nasıl destekleyeceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Unutulmaması gereken nokta hiçbir zaman teknolojinin ve teknolojik ürünlerin eğitimcinin yerini alamayacağıdır. Eğitimcinin teknolojiyi ve ürününü kullanma süresi de ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve ürünleri artık sadece okullarda değil evlerde de kullanılmaktadır. Anne ve babaları da bu ürünlerin nasıl ve hangi sürelerde kullanılacağı konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Çocukların merak ve araştırıcılık özellikleri yeni bir ürüne yetişkinden daha çabuk uyum sağlamasına sebep olduğundan teknolojiye ve ürünlerine de yetişkinden çok daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Anne ve babaların çocuğa rehberlik etmek için bu konuda bilgi düzeylerini yenilemeleri gerekmektedir. Tabi evde kullanılan teknolojinin hiçbir zaman aile arasındaki iletişimi bozacak bir işlev yapmaması ve iletişime tercih edilmemesine de özen göstermek gerekir.

Sadece tipik gelişim gösteren çocuklar değil aynı zamanda özel gereksinimleri olan çocukların eğitiminde de birçok yararları olan teknolojik ürünler bu çocukların gereksinimlerine göre fonksiyonel kapasitelerinin arttırması ve sosyal yaşama katılımları konusunda da seçenekler sunmaktadır.

Teknoloji ve ürünleri erken çocukluk eğitimini destekleyen bir araçtır hiçbir zaman amaç olmamalıdır. Çocuklarımızı bu durumdan tamamen soyutlayıp uzak tutmak onları ilerideki yaşamlarında olmazsa olmaz bu teknolojik ürünleri kullanılacakları bir ortama hazırlamamak demektir. Onun için hem eğitimde hem de evde nasıl, ne zaman, hangi sürelerde kullanacakları konusunda eğitimciler olarak yol göstericiliğimiz olmalıdır. Erken çocukluk eğitimcileri ve öğretmenler olarak, erken çocukluk eğitiminde hangi ürünlerin yaşa ve gelişim durumlarına göre nerede, nasıl ve hangi sürelerde kullanılmasının bilinciyle davranmak gerekir.

Bütün bunların ışığında bu kitapta, yazarlarla beraber sizlere bu bilgilerin aktarılmasında özveriyle çalıştık. Sizlere yararlı olacağını düşündüğümüz konulara yer verdik. Özverili çalışmaları için tüm yazarlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Scott Hayden’ın çok sevdiğim sözünü paylaşmak istiyorum: “Öğretmenlerin üç aşkı vardır: Birincisi öğrenme aşkı, ikincisi öğretmek aşkı, üçüncüsü ise ilk ikisini bir araya getirme aşkı”.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 96 sayfa
ISBN: 978-605-9877-14-5

Editör : Prof. Dr. Pınar Bayhan


Yazarlar : Doç. Dr. Erdem Uçar
Doç. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal
Doç. Dr. Selçuk Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uçar
Dr. Ekmel Çetin
Öğr. Gör. Sibel Özkızıklı