OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN

 

Doç. Dr. Ayşe Belgin Aksoy

 

Her yaştaki bireylerin oynamaktan ya da izleyicisi olmaktan keyif almasını, rahatlamasını, fazla enerjisini harcamasını, isteklerinin yerine getirilmesini, pratik yapmasını sağlayan oyunlar vardır. Oyun çocuğun yaşamının merkezindedir. Oyun çocuğun öğrenmesinin kolaylaştırıcısıdır. Çocukluk döneminde doğal olarak oynanan oyun, çocukları tanıma ve anlama üzerinde sihirli bir güce sahiptir. Oyun, çocukların yaşamı anlama ve anlamlandırmaları açısından bir araç olarak kullanılır. Her çocuğun bireysel gereksinimleri farklı olmakla birlikte, çocuğun yemek, uyku, bakım, sevgi gibi temel hak ve gereksinimleri arasında oyun da yer alır. Çocuklar kendi seçimlerini yaptıkları her ortam ve materyalle oyun oynarlar. Bununla birlikte çocukların gelişim ve ilgilerine göre oynadıkları oyunlar da farklılık gösterir. Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaş ve gelişim dönemlerinde bulunan çocuklara yönelik oyun ortamı ve materyallerinin düzenli olarak yenilenmesi gereklidir. Bu doğrultuda, MEB tarafından hazırlanan 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı ve Okul Öncesi Eğitim programında oyun ortamlarının ve materyallerinin, oyun etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasına geniş yer verilmiştir.

Gerçekte oyunun gücünü anlamak için, oyun oynarken çocukları izlemek yeterlidir. Bu nedenle çocuklar yalnızca oyun oynamıyor, toplumun sağlıklı, mutlu bireyleri olma yönünde gelişiyor ve öğreniyorlar.
Oyun kitabı, oyunun gücü, oyunun gelişimi ve türleri, oyun alanı materyal ve oyuncaklar, okul öncesi eğitim ortamlarında oyun, çocukları oyunları sırasında gözlemlemek olmak üzere beş bölümden oluşturulmuştur.
Bu bilgiler ışığında hazırlanan kitap, çocuk gelişimcilere, okul öncesi eğitim alanında çalışacak olan öğretmen adayları ve eğitimcilere oyun konusunda gerekli bilgileri sağlamak ve destek olmak amacı ile hazırlanmıştır.
Bu çalışmada her zaman işbirliği içerisinde olan değerli yazarlara, tüm emeği geçenlere sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.

 

Sevgiyle ve Oyunla kalın.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 296 sayfa
ISBN: 978-605-9877-26-8

Editör : Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy


Yazarlar : Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Prof. Dr. Neriman Aral
Doç. Dr. Ender Durualp
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Doç. Dr. Sonnur Işıtan
Arş. Gör. Dr. Özge Metin Aslan