OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

 

Prof. Dr. Z. Fulya Temel

 

MEB tarafından yayınlanan 2013 ulusal Okul Öncesi Eğitim Programında “Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitim programları incelendiğinde, programların farklı yaklaşım ve modelleri temel alarak oluşturulduğu” belirtilmiş ve programın eklektiklik özelliği açıklanırken “21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek, ulusal özellik ve gereksinimleri karşılamak amacıyla farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak” bir senteze ulaşıldığı ifade edilmiştir.

Bu görüşten hareketle, bu kitapta dünyada okul öncesi eğitimcilerin beğenisini kazanmıış, bir çok ülkede yaygın olarak uygulanan veya okul öncesi eğitim programların hazırlanması ve uygulanmasında yararlanılan metod,yaklaşım ve programlardan bazıları; tarihçe, eğitim felsefesi, temel kavram ve ilkeler, eğitimortamı, materyalleri ve programı, uygulama örnekleri, yorum ve eleştirileri ile birlikte sizlerle paylacaktır. Bu kitapta, Steiner Pedagojisi ve Waldorf Okulları, Montessori Yöntemi, High Scope Programı, Reggio Emilia Yaklaşımı ve Pramit Metodu tarihsel sırada ele alınmıştır. Bu çalışmaların, eğitimcilere çocuk merkezli, etkin öğrenmeyi temel alan,bütüncül gelişimi dikkate alan, çocuk haklarını vurgulayan eğitimsel yaşantıları planlamasında ışık tutması dileği ile katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunarım.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 296 sayfa
ISBN: 978-605-9877-11-4

Editör : Prof. Dr. Z. Fulya Temel


Yazarlar : Prof. Dr. Z. Fulya Temel
Doç. Dr. İlkay Ulutaş
Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş
Dr. Öğr. Üyesi Hale Koçer
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Toran
Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tutkun
Öğr. Gör. Dr. H. Merve İmir
Öğr. Gör. Seda Eskidemir Meral
Arş. Gör. Dr. K. Büşra Kaynak Ekici
Arş. Gör. Elif Süreyya Kanyılmaz Canlı
Arş. Gör. Kübra Kanat
Arş. Gör. Merve Bulut
Arş. Gör. Sevda Yılmaz Ünal
Arş. Gör. Zeynep Nur Aydın Kılıç