OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ

 

Prof. Dr. Fatma Şahin

 

Beyni anlamaya yönelik çalışmalar, okul öncesi dönemde beynin çok hızlı gelişmeye yatkın olduğunu göstermektedir. Bu nedenle okul öncesi süreçte beyni erken ve etkin olarak geliştirebilmek için eğitim programlarının öğrencilere zengin ve anlamlı deneyimler sunması gerekmektedir. Bu bakımdan okul öncesi öğrenme programında fen eğitimi ve içeriği önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler, fen kavramlarına ait bilgi ve becerileri açısından ne kadar güçlü, doğru ve zengin etkinlik oluşturabilecek becerilerle mezun olurlarsa, fen ve doğayı, amacına uygun olarak “bilim insanı gibi araştıran ve sorgulayan” çocuklar yetiştirebileceklerdir.

Öğretmenler, okul öncesi çocuklarının fen kavramlarına ve doğaya ait bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken, diğer yandan da 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan kişisel becerileri de geliştirmeyi hedeflemelidir. Bu beceriler analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilikçilik, problem çözme, takım çalışması ve sorumluluk bilincidir. Gerçekleştirilen son bilimsel çalışmalar da, bu becerilerin gelişimi için araştırma ve sorgulamaya dayalı nitelikli fen eğitimini gündeme getirmektedir.

Okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenler için hazırlanan bu kitapta iki ana çerçeveden oluşan 7 bölüm vardır. Kitaptaki 1, 2, 3 ve 4. bölümler, fen eğitimine ilişkin kavramların örnekleriyle birlikte işlendiği bölümlerdir. Sözgelimi “okul öncesi dönemde bilim anlayışı ve düşünme becerileri”, “yaratıcı düşünme”, “fen kavramlarının öğretimi” ve “sorgulama tabanlı öğrenme” altı çizilen temel kavramlar arasındadır. Buna karşılık kitabın 5, 6 ve 7. bölümleri, deney temelli bir akış göstermekte olup okul öncesi fen eğitiminde “madde ve özellikleri”, “fiziksel olaylar” ve “canlılar bilimine” ilişkin temel deneyleri içermektedir. Bu deneyler sorgulama temelli bir bakış açısıyla hazırlanmış olup, çocukların gündelik yaşamlarında gerçekleşen bilime ilişkin olay ve kavramları fen deneyleri üzerinden birleştirmelerini amaçlamaktadır.

Kitabın vücut bulmasında emeği geçen ve büyük bir özveri ile çalışan bölüm yazarlarına ve basım sürecinde emek veren yayınevi çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın tüm öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve onlardan yansıyan bilgi ve becerilerin tüm çocuklarımıza faydalı olması dileklerimle…

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 208 sayfa
ISBN: 978-605-9877-07-7

Editör : Prof. Dr. Fatma Şahin


Yazarlar : Prof. Dr. Fatma Şahin
Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Doç. Dr. Mehtap Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Alabay
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Güven
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yurt
Dr. Sibel Demir Kaçan