ETKİLİ İLETİŞİM

ETKİLİ İLETİŞİM

 

Prof. Dr. F. Abide Güngör Aytar

 

“Tüm dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu... Sahneye girer, çıkar ve bir kişi birçok rolü birden oynar.” Ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’nin tiyatro sahnesi olarak betimlediği bu yaşam süreci içinde kişilerarası ilişkiler, toplumlararası ilişkilerin de kaynağıdır. Kişilerarası ilişkilerin temelini de iletişim oluşturur.

İnsanın kendini ve başkalarını tanıma, anlama ve doyum sağlayıcı ilişkiler kurabilmesinde iletişim oldukça önemli bir yer tutar. İletişim kurmada karşılaşılan sorunlar yaşamın tüm alanlarını etkiler. Tüm üyelerinin mutlu, başarılı birbirlerine saygılı olduğu bir aile ortamı için olduğu kadar, çalışanların birbirlerine ve yaptığı işe saygı duyduğu hakkını verdiği, verimli ve üretken bir çalışma ortamı da ancak sağlıklı bir iletişimle gerçekleşir.

Toplum içinde duygu ve düşüncelerinin ayrımında, çevresindeki ve iç dünyasındaki olayların da bilincinde olan, kendi yaşamından aldığı kararlardan kendini sorumlu tutabilen çocukların yetiştirilebilmesi için, aileden başlayarak kurulan ilişkilerin doyurucu, sağlıklı olması ve aile bireylerinin birbirleriyle eksiksiz bir iletişim içinde olmalarını gerekir. Toplumun ileriye yönelik değerleri ve aydınlanmacı istemleriyle bütünleşebilmesi, kuşkusuz bireylerde sağlıklı ve köklü iletişim özgücünün, yetisinin gelişmiş yerleşmiş olmasına bağlıdır.

Bu çalışmada iletişim konuları kavramsal yönleri ile ele alınmış, bazı konularda uygulamalara da yer verilmiştir.

Çalışmada konular: ‘İletişim ve Temel Kavramlar’, ‘İletişimi Oluşturan Temel Koşullar ve İletişim Engelleri’, ‘Çocuklarla İletişim Kurma’, ‘Ailede İletişim ve Çocuk Üzerinde Etkileri’ ve ‘Aile ve Çocuk’ olmak üzere beş bölümde incelenmiştir.

Konular; bugüne kadar yapılmış araştırma ve incelemelerin sonuçları ile özetlenerek ortaya konulmaya çalışılmış, tartışmasız üzerinde genellikle birleşilen ortak veri ve görüşlerin ele alınmasına özen gösterilmiştir.

Değerli yazarlarımıza ilgi ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Kitabın öğrencilerimize yararlı olması dileği ile sayın yayıncımıza ve yayınevi çalışanları ile basımevi emekçilerine de teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 136 sayfa
ISBN: 978-605-9877-19-0

Editör : Prof. Dr. F. Abide Güngör Aytar


Yazarlar : Prof. Dr. F. Abide Güngör Aytar
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Prof. Dr. Figen Gürsoy
Doç. Dr. Fatma Ünal
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan
Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
Dr. Öğr. Üyesi Vuslat Oğuz