ÇOCUK GELİŞİMİ 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE GELİŞİM

ÇOCUK GELİŞİMİ 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE GELİŞİM

 

Prof. Dr. Figen Turan - Doç. Dr. Arzu İpek Yükselen

 

Gelişimin temellerinin atıldığı ilk üç yaştan sonra, çocuğun kazanmakta olduğu becerilerini geliştirerekgelişimselkazanımlarının daha karmaşık bir yapıya ulaştığı okul öncesi dönemin ele alındığı Çocuk Gelişimi II: Okul Öncesi Dönemde Gelişim kitabımızda, 3-6 yaşa yönelik mevcut diğer gelişim kitaplarından farklı olarak “Geçmişten Günümüze Çocuk ve Çocukluk”, “Okulöncesi Dönem Çocuklarında İkinci Dil Kazanımı” gibi özel konulara yer verilmekle kalınmamış, ilkokula başlama yaşının erkene alınması nedeniyle okulöncesi eğitimden ilkokula başlayacak çocuklara yönelik alanda çalışanlar ve ailelerin neler yapması gerektiğini içeren “İlkokula Hazırbulunuşluk” bölümleri de bulunmaktadır. Çocuğun yaşamında önemli deneyimler edindiği, yaratıcı becerilerinin geliştiği, farklı özellikteki çocuklarla etkileşimde bulunduğu bu döneme ilişkin gelişimsel kazanımlar motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi ve erken okuryazarlık, sosyal gelişim alt alanlarında ayrı ayrı ele alınmıştır.

 

Kitabın, Çocuk Gelişimi alanında çalışma yapan araştırmacılara, farklı disiplinlerdeki meslek elemanlarına ve bu mesleklere aday öğrencilere katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ülkemizin değerli çocuklarının yüksek yararını göz önüne alarak, onların gelişimlerini en iyiye en güzele doğru yönlendirmek amacıyla planlanan Çocuk Gelişimi II: Okul Öncesi Dönemde Gelişim kitabımızın, Çocuk Gelişimi alanında çalışma yapan araştırmacılara, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim öğretmenleri, çocukla çalışan diğer profesyoneller, bu mesleklere aday olan öğrenciler ve aileler için yarar sağlayacağına inanıyoruz. Kitabımıza özverili çalışmalarıyla değerli katkılarını sunan sevgili bölüm yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 104 sayfa
ISBN: 978-605-9877-16-9

Editörler : Prof. Dr. Figen Turan
Prof. Dr. Arzu İpek Yükselen


Yazarlar : Prof. Dr. Neriman Aral
Doç. Dr. Gözde Akoğlu
Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yaşar
Dr. Öğr. Üyesi Necdet Taşkın
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Berna Erdiller
Öğr. Gör. Dr. Semra