ÇOCUK GELİŞİMİ 1 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM

ÇOCUK GELİŞİMİ 1 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM

 

İnsan yaşamının temellerinin atıldığı bebeklik dönemi, yetişkinlik döneminde çoğumuzun hatırlayamadığı ama gerçekte birey olarak nasıl kişiler olacağımızın belirlendiği oldukça özel bir dönemdir. Çocuk Gelişimi I: Bebeklik Döneminde Gelişim kitabı çocuk gelişimi alanında doğum öncesi dönemden başlayarak bebeklik ve ilk yürüme dönemlerini içeren, yaşamın ilk üç yılına yönelik yazılmış alandaki sınırlı sayıdaki kitaplardan biridir.

 

Gelişimin en hızlı olduğu bu dönemlerin ele alındığı kitabımızda “Çocuk Gelişiminde Tarihsel Temeller ve Araştırmalar”, “Çocuk Gelişimi Kuramları”, “Genetik, Çevre ve Gelişim” ve “Doğum Öncesi Gelişim, Doğum ve Yenidoğan” gibi ana başlıklara yer verilmektedir. Gelişim Kuramları Biyoekolojik, Psikodinamik, Etolojik, Bağlamsal, Bilişsel ve Davranışçı Modeller kapsamında ele alınmıştır. Bu kitap, gerek çocuk gelişimi öğrencileri gerekse bu yaş grubundaki çocuklarla çalışacak meslek elemanları için farklı ve özgün bir alt yapıda oluşturulmuştur. Gelişimin temellerinin atıldığı bu dönemlerde çocuğun bilişsel, fiziksel ve motor, iletişim ve dil ile sosyal-duygusal alanlardaki gelişimi ayrı ayrı ele alınmış, uygun görsellerle desteklenerek açık ve anlaşılır bir hale getirilmiştir. Alanda ihtiyaç duyulduğu düşünülen kültürümüze özgü örneklerle ve alanında uzman kişilerce yazılan bu kitabın, Çocuk Gelişimi alanında çalışma yapan araştırmacılara disiplinlerarası meslek elemanlarına ve aday öğrencilere katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

 

Kitabın başta ülkemizin değerli çocukları olmak üzere alanda çalışan çocuk gelişimcilere ilgili diğer tüm profesyonellere ve mesleğe aday öğrencilere yarar sağlamasını diler, emeği geçen tüm değerli bölüm yazarlarımıza verdikleri emek ve sağladıkları katkı için sevgilerimizi sunar; bizlere bu fırsatı verip bir araya gelerek ekip olarak çalışma olanağı sunan Hedef Yayıncılığa teşekkür ederiz.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 264 sayfa
ISBN 978-625-7965-23-1

Editörler : Prof. Dr. Figen Turan
Prof. Dr. Arzu İpek Yükselen


Yazarlar : Prof. Dr. Arzu İpek Yükselen
Prof. Dr. Figen Turan
Doç. Dr. Fatma Elibol
Doç. Dr. Gözde Akoğlu
Doç. Dr. Özkan Özgün
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Metindoğan
Dr. Öğr. Üyesi Beril Talim
Dr. Öğr. Üyesi D. Melek Er-Sabuncuoğlu
Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin
Arş. Gör. Esra Acar Şengül