BESLENME EĞİTİMİ

BESLENME EĞİTİMİ

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istedik değişiklik oluşturma süreci veya bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme olup, bireylerin daha verimli bir yaşam sürmeleri için gerekli birtakım bilgi, beceri ve davranışları kazandığı bir süreci olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca eğitim insan davranışlarını sosyal, politik ve ekonomik düzende etkinlik sağlayacak biçimde geliştirmek için uygulanan bir araç olarak da işlev görmektedir.
Eğitim bireyin ve toplumun gelişime katkı getirmesi gerekmektedir. Buna göre eğitim içinde yaşanan topluma ve kültüre uyumlu bireyler yetiştirmek ve toplumsal hedeflere ulaşmak için bir aracıdır. Eğitim aracılığıyla bir kültürün değerleri, gelenek ve görenekleri, bilimsel bilgi birikimi diğer bireylere aktarılmaktadır. Böylece yeni nesiller önceki birikimleri daha kısa yoldan edinir ve yetişmiş insan gücünü oluştururlar.
Sağlıklı bir toplumun temelini ise sağlıklı nesiller oluşturmaktadır. Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmesi, gelecekte yaşanacak bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta, toplumun sağlığını ve ekonomik düzeyini de olumlu yönde etkilemektedir. Toplumun kültürüyle birlikte gelişen beslenme alışkanlıkları, beslenme ve sağlık yönünden yararlı olanlar kadar zararlı uygulamalar da içerebilmektedir. Beslenme bilgilerinin yetersizliği ve/veya yanlış bilgiler bireylerin doğru besin seçimi davranışlarında bulunmalarına engel olabilmekle birlikte sağlıklı besin seçimi ve tüketimi için bilgi de tek başına yeterli değildir. İlgili tüm paydaşlarca besin seçiminin belirleyicilerin göz önünde bulundurulduğu müdahalelerinin davranış değişikliği yaratmada etkisi olabileceği düşünülmektedir. Başarılı beslenme danışmanlığı ve eğitimi danışanların besin seçimindeki karar mekanizmalarını çok iyi bilmeli ve bu bilgiyi kullanarak uygun müdahaleler geliştirmelidir.
Bu nedenlerle Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı kitabı diyetisyenler ve diyetisyen adaylarına yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kitap Editörleri
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 248 sayfa
ISBN 978-605-9877-98-5

Editör
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU


Yazarlar

Prof. Dr. Fatma NİŞANCI KILINÇ
Prof. Dr. Gürcü KOÇ ERDAMAR
Prof. Dr. Nazan AKTAŞ
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER
Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU
Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN
Doç. Dr. Aslı UÇAR
Doç. Dr. Pelin BİLGİÇ
Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU
Doç. Dr. Zeynep GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi D. Esra ANGIN
Öğr. Gör. Tuğba TATAR
Arş. Gör. Hilal Betül ALTINTAŞ
Arş. Gör. Melahat Sedanur MACİT
Arş. Gör. Sümeyra ÖTELEŞ
Uzm. Tuba USTAOĞLU