BESLENME ANTROPOLOJİSİ

BESLENME ANTROPOLOJİSİ

Antropoloji, insanlar arasındaki benzerlikleri farklılıkları ve değişimi göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı bir görüşle inceler. Beslenme antropolojisi, insan biyolojisi, beslenme durumu, kültür, ekonomik sistemler ve besin güvenliği arasındaki etkileşimleri ve geçmişten günümüze yaşanan değişiklikleri konu alır. Farklı etmenlerin zaman içindeki değişiminin kültür, beslenme ve sağlık üzerine etkilerini irdeler.
Bir toplumda veya toplumlar arasında, bireylerin beslenme durumu; genel sağlık durumunu, iş performansı ve ekonomik kalkınma için genel potansiyeli etkileyen temel belirleyicilerden biridir. Beslenme antropolojisi kapsamında beslenme, sağlık, çevre, etnik ve kültürel çeşitlilik arasındaki ilişki, multidisipliner işbirliği çerçevesinde incelenmektedir. Beslenme antropolojisi; antropolojik verilerin ve yöntemlerin insan beslenmesinin çok boyutlu çözümlenmesine uygulanmasıdır.
Bu kitap içinde; beslenme antropolojisinin doğuşu, kapsamı, beslenme ve sağlık ilişkisinin değerlendirilmesindeki yeri, tarihsel süreçte beslenmenin değişimi, sosyal, kültürel, çevresel, dini ve küresel etmenlerin beslenme geçişleri üzerine etkileri ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların kendilerine özgü besinleri, beslenme alışkanlıkları ve mutfak kültürlerine de geniş yer verilmiştir.
Bu kitabın, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, beslenme, sağlık ve antropoloji konularında eğitim alan diğer bölümlerin öğrencilerine ve bu konularda çalışan ve ilgi duyanlara katkı sağlamasını diliyoruz.

Kİtap Editörleri
Prof. Dr. Nilüfer ACAR TEK
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 224 sayfa
ISBN 978-605-9877-99-2

Editör
Prof. Dr. Nilüfer ACAR TEK
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU


Yazarlar
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU
Prof. Dr. Nilüfer ACAR TEK
Doç. Dr. Aydan ERCAN
Dr. Öğr. Üyesi FUNDA ŞENSOY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKMAN
Dr. Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU
Arş. Gör. Gamze YURTDAŞ