ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ

 

Prof. Dr. Nevin Şanlıer

 

Sağlık karmaşık bir yapıdır. Hastalığın varlığı, sağlığın temel göstergesi olmuştur. Hızlı nüfusartışı beraberinde sağlık, eğitim, çevre ve kalkınma sorunlarını da getirmektedir.Çocuklarımızın sağlıklı yetişkin bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyü¬melerine bağlıdır. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Anne karnından başlayarak yaşamın her döneminde yapılacak bakım ise yaşam kalitesinin artması için oldukça önemlidir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesiminde bulunan bireyler için önemli olmakla birlikte sorunlar en fazla gebe ve emzikli kadınlar, 0-6 yaş çocuklar, okul çağı çocuklar, doğuştan ve / veya metabolizma hastalıkları vb. özel durumu olan çocuklar ile yaşlılar üzerinde etkili olmaktadır. Dünya üzerinde gelişmişliğin en iyi göstergesi ülkelerin çocuklarının sağlık durumu ve bebek ölüm hızlarıdır. Ülkemizde de bebek ölüm hızında görülen azalmasevindiricidir. Yetersiz ve dengesiz sağlık, bakım ve beslenmeyle karşı karşıya olan nüfusun büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Ülkeler, sürekli büyüme ve gelişme içinde olan çocuklarına onların her türlü gereksinmelerine cevap verebilecek biçimde imkânlar sağlayarak geleceklerine güvenle bakabilirler.

Annenin gebelik, emziklilik dönemlerindeki sağlığı ve beslenmesi ile yeni doğan, 1-5 yaş arası çocukları kapsayan erken çocukluk dönemi, okul çağı ve adolesan dönemleri yaşam döngüsünde sağlık ve beslenme açısından en önemli ve riskli dönemler olarak değerlendirilmektedir.Özellikle okulöncesi dönemde sağlanacak bakım ve kazandırılacak beslenme alışkanlıkları sağlığın temelinin atıldığı en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuğun sağlığının sürdürülebilmesi kendisine sunulan bakıma ve beslenmesine bağlıdır.

Bu amaçla geleceğin anne ve babası olacaklara, gelecekte anne ve babalara çocuk sağlığı, bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim verecek öğrencilere yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır.  Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 336 sayfa
ISBN: 978-605-9877-33-6

Editör : Prof. Dr. Nevin Şanlıer


Yazarlar : Prof. Dr. Fatma Çelik
Prof. Dr. Nevin Şanlıer
Prof. Dr. Nurhan Ünüsan
Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya
Prof. Dr. Ümit Deniz
Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner
Doç. Dr. Naime Altay
Doç. Dr. Saniye Bilici
Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir
Doç. Dr. Yasemin Akdevelioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Emine Yılmaz Bolat
Öğr. Gör. Dr. Emine Yassıbaş
Arş. Gör. Dr. Gülşah Şahin
Arş. Gör. Uzm. Handan Terzi
Arş. Gör. Merve Şeyda Karaçil Ermumcu
Arş. Gör. Uzm. Sabriye Arslan
Arş. Gör. Hande Gül Ulusoy
Arş. Gör. Şule Kocabaş
Uzm. Dyt. Ayşegül Uğural