ANNE - ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE - ÇOCUK BESLENMESİ

Sağlık karmaşık bir yapıdır. Sağlığın temel belirleyicileri sosyoekonomik, kültürel ve çevresel etmenler, yaşam ve çalışma koşulları, sosyal etmenler, yaşam biçimi (beslenme, fiziksel aktivite, alkol, sigara), yaş, genetik ve cinsiyettir. Son yıllarda tüm Dünya’da artan bulaşıcı olmayan hastalıklar özellikle obezite/malnütrisyon ya da beslenme eksiklikleri göz önüne alındığında ve beslenme problemlerinin pek çok kronik hastalığın temel neden olarak görüldüğü düşünüldüğünde, sağlığın geliştirilmesi uygulamalarının önemli bir basamağını beslenme oluşturmaktadır. Sağlığın korunması söz konusu olduğunda ise yaşam boyu devam ettirilecek yeterli ve dengeli beslenme kavramı kritik öneme sahiptir.
Hızlı nüfus artışı beraberinde sağlık, eğitim, çevre ve kalkınma sorunlarını da getirmektedir. Çocukların sağlıklı yetişkin bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir ortamda büyümelerine bağlıdır. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Anne karnından başlayarak yaşamın her döneminde yapılacak bakım ise yaşam kalitesinin artması için oldukça önemlidir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesiminde bulunan bireyler için önemli olmakla birlikte sorunlar en fazla gebe ve emzikli kadınlar, 0-6 yaş çocuklar, okul çağı çocuklar, doğuştan ve / veya metabolizma hastalıkları vb. özel durumu olan çocuklar ile yaşlılar üzerinde etkili olmaktadır. Dünya üzerinde gelişmişliğin en iyi göstergesi ülkelerin çocuklarının sağlık durumu ve bebek ölüm hızlarıdır. Türkiye’de bebek ölüm hızında görülen azalma sevindiricidir. Yetersiz ve dengesiz sağlık, bakım ve beslenmeyle karşı karşıya olan nüfusun büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Ülkeler, sürekli büyüme ve gelişme içinde olan çocuklarına onların her türlü gereksinmelerine cevap verebilecek biçimde imkânlar sağlayarak geleceklerine güvenle bakabilirler.
Annenin gebelik, emziklilik dönemlerindeki sağlığı ve beslenmesi ile yeni doğan, 1-5 yaş arası çocukları kapsayan erken çocukluk dönemi, okul çağı ve adolesan dönemleri yaşam döngüsünde sağlık ve beslenme açısından en önemli ve riskli dönemler olarak değerlendirilmektedir. Özellikle okulöncesi dönemde sağlanacak bakım ve kazandırılacak beslenme alışkanlıkları sağlığın temelinin atıldığı en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuğun sağlığının sürdürülebilmesi kendisine sunulan bakıma ve beslenmesine bağlıdır.
Bu nedenle kitap çocuk sağlığı ve beslenmesi konusunda eğitim alan geleceğin diyetisyenlerine ve öğrencilere yol gösterebilecek kaynak oluşturma düşüncesiyle hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen HEDEF CS Yayıncılık ve Mühendislik Takımına destekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kitap Editörleri

Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 184 sayfa
ISBN 978-625-7965-03-3

Kitap Editörleri

Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU
Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

 

Yazarlar

Prof. Dr. Eda KÖKSAL

Prof. Dr. F. Gülhan SAMUR

Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN

Dr. Dyt. Ayşegül AKSAN

Arş. Gör. Dr. Esma ASİL