AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI

 

Doç. Dr. Ayşe Belgin Aksoy

 

Toplumun temelini oluşturan ailenin ebeveynlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirirken çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilmesi için, yapısının korunması, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğünün sağlanması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ailelere etkin öğrenme ortamlarında uygun eğitim fırsatlarının sağlanması gerekir.

Aile eğitimi; aile yaşam dinamiklerinin sağlıklı işlemesini sağlamak üzere, aile bireylerine bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan sistemli ve planlı eğitim çalışmalarıdır.

Çocukların her yönden sağlıklı olarak gelişimini sürdürebilmeleri, anne babaların, çocuğun gelişimi, bakımı ve eğitimi gibi konularda bilgi, beceri sahibi olmaları bunu tutum ve davranışlarına yansıtmaları ile ilişkilidir. Ayrıca, çocuğun ailesini de kapsamayan bir okul öncesi eğitim programı ile istenen hedefe ulaşmanın çok güç olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle, okul öncesi eğitim programlarının çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının planlanması, hazırlanması ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim Programında Okul Öncesi Eğitim Programı: Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi yayınlamıştır.

Bu kitapta, aile eğitimi, okul öncesi eğitimde aile katılımı, aile eğitiminde kullanılan yöntem teknik ve materyaller, aile iletişim etkinlikleri ve aile eğitim modelleri konularına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında kitap, çocuk gelişimcilere, okul öncesi eğitim alanında çalışacak olan öğretmen adayları ve eğitimcilere aile eğitimi ve katılımı konusunda gerekli bilgileri sağlamak ve destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çalışmada her zaman işbirliği içerisinde olan değerli yazarlara, tüm emeği geçenlere sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.

Ailenizle ve sevgiyle kalın.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 240 sayfa
ISBN: 978-605-9877-21-3

Editör : Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy


Yazarlar : Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy
Prof. Dr. Neriman Aral
Prof. Dr. Arzu İpek Yükselen
Doç. Dr. Fatma Ünal
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Doç. Dr. Şehnaz Ceylan
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif Kılınç
Dr. Öğr. Üyesi Nalan Arabacı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gözün Kahraman
Öğr. Gör. Gülberk Benan Özan
Öğr. Gör. Mücahit Yuvacı
Arş. Gör. Ayçin Köycekaş
Arş. Gör. Hurşide Kübra Özkan
Arş. Gör. Merve Aksoy
Arş. Gör. Pelin Ülker