Okul Öncesi Eğitime Giriş

30,00 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çocuğun doğduğu andan itibaren eğitim alması, onun bütünsel gelişimini tamamlayabilmesini, gereksinimlerinin doğru zamanda ve doğru şekilde karşılanmasını sağlamaktadır. Ülkemizde O-3 yaş çocuklarının eğitimi çoğunlukla ailelerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Üç-altı yaş çocuklarının eğitimini ise Milli Eğitim Bakanlığı üstlenmiş, okullaşma oranını artırarak ve farklı programlar uygulayarak çocuk nüfusunun büyük bir çoğunluğuna ulaşmaya çalışmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı okullaşma oranını hızla artırırken ihtiyaç duyulan okul öncesi öğretmenini yetiştirmek de giderek önem kazanmıştır. Bu durum hem alanında bilgili hem de yeterli sayıda öğretmen ihtiyacına işaret etmektedir. Üniversitelerin lisans programında yetişen okul öncesi öğretmen adayları için ilk yılın birinci döneminde okul öncesi dönemin özelliklerini, okul öncesi öğretmenliğinin tanıtımını, dört yıl boyunca okuyacakları derslerin ve uygulamaların kısa tanımlarını içeren “Okul Öncesi Eğitime Giriş” dersi bulunmaktadır.

Alanda birçok Okul Öncesi Eğitime Giriş kitabı bulunmaktadır. Her kitap büyük özverilerle hazırlanmış, kapsamlı kitaplardır. Bu kitapta konulara daha geniş bir açıdan bakarak, konuları çeşitlendirerek ele almayı amaçladık. Kitabın hem öğrencilere bir ders kitabı hem de alanda çalışanlara bir rehber olacağı görüşündeyim.
Bu kitabın temel amacı; öğretmen adaylarımızın okul öncesi öğretmenliği ile ilgili ilk deneyimlerini kazanacakları “Okul Öncesi Eğitime Giriş” dersinde temel bilgi ve becerilerini daha üst düzeye çıkartmaktır. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Kitap da, okul öncesi eğitimin temel amacı, önemi ilkeleri, Dün¬ya’da ve Türkiye’de okul öncesi eğitim, okul öncesi dönemde temel ihtiyaçlar ve temel alışkanlıkların kazandırılması, okul öncesi dönemde gelişim, yaratıcılık, Türkiye’de okul öncesi eğitim programları, okul öncesi dönemde modeller, okul öncesi eğitim ortamları, çocuk hakları, medya ve teknoloji ve okul öncesi aile ve aile katılımı konuları detaylı olarak ele alınmıştır. 

2. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah- Beyaz, 320 sayfa

 Prof. Dr. Rengin Zembat,

Yrd. Doç. Dr. Sinan Koçyiğit,

Yrd. Doç. Dr. Atiye Adak Özdemir,

Yrd. Doç. Dr. Emel Tok,

Dr. Burcu Özdemir Beceren