Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi

700 TL

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr. Fulya Temel - Prof. Dr. Rengin Zembat

“Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim” kitap serisinin amacı, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlere, öğretmen adaylarına, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışanlara ve akademisyenlere alanda kullanabilecekleri bilgileri sentezleyebilecekleri, kuram ve uygulama bağlantısını kurmada yararlanabilecekleri eserler sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere adım attığımız günlerde, tüm yazarlar ve editörlerle yayınevi tarafından düzenlenen farklı üniversitelerden gelen öğretim elemanları ile geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda amaçların tartışılması ve paylaşımı sağlanmış, kitaplarda kullanılacak olan terminolojide fikir birliğine varılmıştır. İkinci toplantı editörlerle yapılmış, kitap içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin kararlar alınmıştır. Kitap bölümleri oluşturulurken, teorik bilgilerin ve bu bilgileri destekleyecek örnek etkinliklerin yer alması görüşü benimsenmiştir.

Son yıllarda, okul öncesi eğitim alanında yapılan yayınların ve çeviri eserlerin artmış olması memnuniyet vericidir. Ancak bizler bu çalışmada, bilinenlerin tekrarını yapmaktan çok, öğretmen eğitiminde çocuklara yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında kuramsal bilginin temel alınmasına, uygulamalar sırasında en üst düzeyde yararlanılmasına ve eğitimcilerin profesyonel davranış ve tutumlarının daha görünür hale getirilmesine katkı sağlamayı planlamaktayız.

Bu kitap setinde, birbirleri ile daha yakından ilgili olduğu düşünülen konular tüm editörlerin ortak kanaatleri ile ilgili kitaplarda bir arada sunulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan eselerin başlıkları şu şekildedir:

1-Çocuk Gelişimi 1
2-Çocuk Gelişimi 2
3-Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma
4-Yaratıcılığın Keşfi
5-Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi
6-Okul Öncesi Eğitimde Drama
7-Okul Öncesi Eğitimde Oyun
8-Dil ve Erken Okur Yazarlık
9-Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı
10-Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi
11-Okul Öncesinde Matematik Eğitimi
12-Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi
13-Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi
14-Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar
15-Okul Öncesi Eğitim Programları
16-Okul Öncesi Dönemde Alternatif Değerlendirme
17-Okul Öncesinde Materyal Geliştirme
18-Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Rolü
19-Okul Öncesi Eğitimde Öğretim Yöntemleri
20-Ruh Sağlığı
21-Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi
22-Cinsel Gelişim ve Eğitim
23-Etkili iletişim
24-Okul Öncesi Eğitimde Yönetim ve Liderlik
25-Aile Eğitimi ve Katılımı

Çok yoğun akademik çalışmalarının yanı sıra, büyük özverili çalışmaları, çaba ve gayretleri sonucunda alana kazandırdıkları bu eserler için tüm katılımcılara, ülkemiz çocukları, eğitimcileri adına sonsuz teşekkürler…

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 4488 Sayfa, 25 Kitap

Fiyatı: 700 TL

PROF. DR. ABİDE GÜNGÖR AYTAR

PROF. DR. AYSEL KÖKSAL AKYOL

PROF. DR. EMİNE NİLGÜN METİN

PROF. DR. FİGEN TURAN

PROF. DR. FATMA ŞAHİN

PROF. DR. İSMİHAN ARTAN

PROF. DR. NEVİN ŞANLIER

PROF. DR. PINAR SAN BAYHAN

PROF. DR. RENGİN ZEMBAT

PROF. DR. ZEYNEP FULYA TEMEL

DOÇ. DR. NESLİHAN AVCI

DOÇ. DR. AYŞE BELGİN AKSOY

DOÇ. DR. ELİF ÇELEBİ ÖNCÜ

DOÇ. DR. İLKAY ULUTAŞ

DOÇ. DR. ARZU İPEK YÜKSELEN

DOÇ. DR. GÖKHAN DUMAN

ÖĞR. GÖR. AYŞE TURLA